Vad är fonder?

En fond är i enkla ordalag en samling pengar som investeras i olika tillgångar, så som råvaror, aktier eller väredpapper. Pengarna i fonden kommer från flera olika källor: privatsparare, banker eller andra typer av investerare. Hur pengarna som finns i fonden investeras bestäms av en fondmäklare, dvs. en dedikerad investerare som hanterar fondens innehav. På … Läs mer