Vad är fonder?

En fond är i enkla ordalag en samling pengar som investeras i olika tillgångar, så som råvaror, aktier eller väredpapper. Pengarna i fonden kommer från flera olika källor: privatsparare, banker eller andra typer av investerare. Hur pengarna som finns i fonden investeras bestäms av en fondmäklare, dvs. en dedikerad investerare som hanterar fondens innehav. På … Läs mer

Vad är aktier?

Aktier är kort och gott andelar av ett företag. Om du äger aktier i ett företag är du alltså delägare av företaget. Som delägare av ett företag har du bland annat rösträtt på årsstämmor och rätt till eventuell utdelning av vinsten till delägarna. Genom att investera i aktier kan du alltså på sikt bygga upp … Läs mer